Image
Jedan mandat u europskom parlamentu

Biljana
Borzan

64.736 puta hvala od srca, Vaši glasovi obvezuju!

64.736
hvala!

Što radim za Vas?

Jedan mandat u Europskom parlamentu.

Biljana Borzan

Različita kvaliteta proizvoda na istoku i zapadu EU

 • U suradnji s Hrvatskom agencijom za hranu napravila prvo istraživanje za hrvatsko i njemačko tržište „Jedna Unija - jedna kvaliteta“ i dokazala da je kvaliteta proizvoda u Hrvatskoj niža, a da su proizvodi nerijetko i skuplji. To je bilo prvo istraživanje u Europi koje je usporedilo i neprehrambene proizvode.

 • Nakon istraživanja HIPP je objavio da povlači proizvode niže kvalitete s hrvatskog tržišta.

 • Imenovana Izvjestiteljicom Europskog parlamenta za kvalitetu proizvoda u području hrane te je uspješno ispregovarala prvu poziciju Europskog parlamenta o zabrani dvostruke kvalitete.

 • Borzan je također povukla 800 tisuća eura iz europskog budžeta za europsko istraživanje proizvoda.

Biljana Borzan

Direktiva o mogućnosti zabrane uzgoja GMO

 • Hrvatskoj je u interesu da ostane „GMO-free“ zemlja, između ostalog zbog velikog potencijala za uzgoj i izvoz ekoloških proizvoda u zemlje EU.

 • Usvojena EU direktiva o GMO-u koja državama članicama EU daje mogućnost da na svom teritoriju ograniče ili zabrane uzgoj tih kultura.

 • Na prijedlog Borzan u tekst zakona ugrađeno je pravilo koje, u razdoblju od predlaganja nacionalnih mjera zabrane do njihovog stupanja na snagu, zabranjuje sve aktivnosti vezane uz sijanje GMO kultura.

Biljana Borzan

Prava žena

 • Parliament Magazin Biljanu Borzan proglasio je najboljom zastupnicom u kategoriji ženskih prava i ravnopravnosti spolova za 2017. godinu. Borzan je svoju nagradu posvetila svim ženama u EU, a posebno ženama na Balkanu.

 • Borzan je početkom mandata skupila oko 400 potpisa europarlamentaraca za Pisanu deklaraciju o proglašenju 2017. godine godinom borbe protiv nasilja nad ženama. Europska komisija je po deklaraciji odredila 2017. godinom projekata za borbu protiv nasilja nad ženama s budžetom od 4 milijuna eura.

Biljana Borzan

Više hrane potrebitima, manje u smeću

 • Godišnje se u EU baci preko 88 milijuna tona hrane, u Hrvatskoj tisuću tona na dan. Borzan je kao izvjestiteljica Europskog parlamenta za povećanje doniranja i smanjenje bacanja hrane potaknula izradu smjernica za doniranje hrane u EU i studije o rokovima trajanja hrane.

 • S Mrežom hrane pokrenula je inicijativu „Najdonator“ - nagradu najvećim donatorima hrane u Hrvatskoj.

 • Svjetskom organizacijom za hranu (FAO) pokrenut projekt obrazovanja školske djece o vrijednosti hrane.

Biljana Borzan

Digitalno tržište

 • Borzan je bila izvjestiteljica Europskog parlamenta za prekograničnu dostavu paketa u Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Cilj je niža cijena dostave i veća transparentnost tržišta. U pregovorima koji su trajali dvije godine, Borzan se izborila za ukidanje diskriminacije i umjetno visokih cijena za potrošače iz manjih država članica EU.

 • Borzan je amandmane o dostavi uvrstila i u Direktivu o geoblockingu odnosno diskriminaciji prema mjestu prebivališta, gdje se također založila za jednake uvijete pri online kupovini za kupce iz svih članica EU. Tako od prosinca 2018. svi trgovci u EU moraju svim kupcima omogućiti da po jednakim cijenama i jednakoj ponudi kupuju bilo gdje iz EU.

Biljana Borzan

Jeftiniji međunarodni pozivi

 • U Uredbu o europskom elektroničkom komunikacijskom kodu Borzan je ugradila amandmane o smanjenju cijena međunarodnih poziva. Odlučeno je da će maksimalna cijena međunarodnih poziva u EU biti 19 centi /min od svibnja 2019. To je veliko pojeftinjenje za nas jer su u RH međunarodni pozivi oko 5 kn/min.

Biljana Borzan

Sigurniji i dostupniji medicinski uređaji

 • Zadužena za izmjene i dopune EU regulativa o medicinskim i in vitro uređajima koje su povećale sigurnost europskih pacijenata i liječnika.

 • Nova pravila usvojena 2017. uključuju niz mjera kojima je cilj bolje štititi pacijente, javno zdravlje, pojačati inspekcijski nadzor i olakšati obeštećenje oštećenih korisnika.

 • Propisi pokrivaju sve uređaje, od flastera, testova na trudnoću i optičkih leća do složenih poput rendgena, pacemakera, silikonskih implantanata, umjetnih kukova i testova na HIV.

Biljana Borzan

Kvarenje uređaja odmah po isteku garancije

 • Problem programiranog kvarenja uređaja, odnosno ugrađenih kvarova u elektronske uređaje, Borzan je pokušala riješiti stavljanjem amandmana na Izvješće o duljem trajanju uređaja.

 • Zalaže se za zabranu programiranog kvarenja, zabranu neodvojive ugradnje vitalnih dijelova, veću dostupnost rezervnih dijelova na tržištu te uvođenje oznake minimalnog trajanja uređaja.

Biljana Borzan

Europske oznake podrijetla za nepoljoprivredne proizvode

Borba za europske oznake podrijetla za nepoljoprivredne proizvode poput zlatoveza ili čipke

 • Tijekom mandata u Europskom parlamentu Borzan se zauzimala i za uvođenje oznake zaštićenih zemljopisnog podrijetla i za nepoljoprivredne proizvode poput bračkog kamena ili paške čipke. Sudjelovala je u izradi Izvješća Europskog parlamenta o zaštiti takvih proizvoda. U nekoliko navrata organizirala je prezentacije slavonskih tradicionalnih poljoprivrednih i nepoljoprivrednih proizvoda u Europskom parlamentu.

Biljana Borzan

Inicijativa “Dostupnost do stana” - subvencioniranje ugradnje dizala u zgrade iz EU fondova

 • U Hrvatskoj postoji preko 16 tisuća zgrada preko četiri etaže koje nemaju ugrađena dizala i u kojima živi velik broj umirovljenika i slabo pokretnih osoba. Europska komisija je na zastupničko pitanje Biljane Borzan potvrdila da se iz EU fondova može sufinancirati ugradnja dizala.

 • Život u višekratnim zgradama bez dizala za starije i slabo pokretne osobe krajnje je težak. S udrugama umirovljenika HP i HT pokrenut je projekt sufinanciranja ugradnje dizala iz EU fonda za regionalni razvoj. Provedena pretprijavna anketa - 12.000 zgrada u RH zainteresirano za sudjelovanje.

 • Naš je cilj osigurati adekvatno financiranje projekta iz EU fondova kako bi se subvencionirala ugradnja dizala svima kojima su neophodna.

Biljana Borzan

MEP Award

Hrvatska zastupnica u Biljana Borzan osvojila je prestižnu nagradu Mep Award tzv. EU Oscar koju dodjeljuje časopis Europskog parlamenta u kategoriji ženskih prava. Nagrada se svake godine dodjeljuje najuspješnijim europskim zastupnicima u 18 kategorija. Nominiralo ju je 29 nevladinih organizacija iz Hrvatske i iz inozemstva.
Nagradu je posvetila svim ženama, a posebno ženama na Balkanu!

Biljana Borzan

Jedan mandat u brojkama

0

Prijeđenih kilometara

0

Dana u avionu

0

Letova

oko
0

Riješenih upita građana

na

TISUĆE

Obrađenih stranica europskih zakona

oko
0

Tribina i druženja s građanima

0

Gostiju u Europskom parlamentu

0

Mladih ljudi dobilo priliku za stažiranje

0

EU Oscar

U Europskom parlamentu zalažem se za:

 • Ravnopravnost svih građana EU.
  Možda nismo svi isti, ali smo svi ravnopravni!!!

 • Sigurnu, kvalitetnu i zdravu hranu.

 • Korištenje EU fondova za projekte koji izravno dižu kvalitetu života građana.

 • Zaštitu zdravlja, prava i dobrobiti djece i mladih.

 • Glas hrvatskih građana mora se čuti kada se donose odluke u Bruxellesu.